SOSYAL İNOVASYON EKOSİSTEMİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Sosyal İnovasyon Ekosistemi Geliştirme Programı (SİEGP) ile sosyal inovasyonun lise öğrenimi devam eden gençler tarafından anlaşılması, sosyal girişimcilik, sosyal etki, sosyal fayda gibi kavramlara yönelik farkındalık düzeyinin arttırılması, dijitalleşen yeni dünyada ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm çalışmalarına katkı sunulması amaçlanmaktadır. SİEGP, bu amacı gerçekleştirebilmek için lise öğrencilerinin kurdukları takımlarla, belirlenen beş temadan birinde ürettikleri fikir ve projelerini sunacakları bir yarışma düzenlemektedir.

Program kapsamında takımlar halinde proje fikri olan gençler, “Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar, İklim Değişikliği, Gıda Girişimciliği, Şehir ve Trafik, Toplumsal Düşünce ve Ortak Akıl” temalarında programa başvuru yapmıştır. 170 takımın başvuru yaptığı programda 12 takım Fikir Kuluçka Eğitim Programı’na katılmaya hak kazanmıştır.

Seçilen takımlar “Fikir Kuluçka Eğitim Programı”nda beceri geliştirici eğitimler alacaklar ve eğitimlerin ardından “Fikir Koşusu”na katılarak fikirlerini projelendirecek ve “Çözüm Hackathonu”nda yarışacaklardır.

*Yedek takımlar ile iletişime geçilecektir.