SOSYAL İNOVASYON EKOSİSTEMİ
GELİŞTİRME PROGRAMI

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal İnovasyon Ekosistemi Geliştirme Programı (SİEGP) ve Amacı Nedir?

Sosyal İnovasyon Ekosistemi Geliştirme Programı (SİEGP), sosyal inovasyonun lise öğrenimi devam eden gençler tarafından anlaşılmasını, sosyal girişimcilik, sosyal etki, sosyal fayda gibi kavramlara yönelik farkındalık düzeyinin artırılmasını, dijitalleşen yeni dünyada ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm çalışmalarına katkı sunulması amaçlanmaktadır.

SİEGP, bu amacı gerçekleştirebilmek için, lise öğrencilerinin kurdukları takımlarla, belirlenen beş tema çerçevesinde ürettikleri fikir ve projelerini sunacakları bir yarışma düzenlemektedir.

SİEGP Hedefleri Nedir?

 • Eğitim kurumlarımızdaki öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, sosyal etki, sosyal fayda kavramları hakkındaki farkındalık düzeyini artırmak,

 • Öğrenci ve öğretmenlere fikir geliştirme, proje kurgusu ve yönetimi, kitlesel fon kaynaklarına ulaşım konularında profesyonel destek sağlamak,

 • Ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren kurumların, eğitim kurumları ile ağ kurma ve iş birliği kültürünü yaygınlaştırmak.

Son Başvuru Tarihi Nedir?

7 Aralık 2022 saat 23.59’a kadar başvurular alınacaktır.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

SİEGP başvurularında;

 • Her takımın 1 sorumlu/danışman öğretmeni olmalıdır. Bir öğretmen birden fazla takıma danışmanlık yapabilir.

 • Bir öğrenci sadece bir takımda görev alabilir.

 • Bir takımda en az 3 ve en fazla 5 öğrenci yer alabilir.

 • Programa başvuracak öğrencinin halen örgün eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.

 • Başvuru yapılan proje fikirlerinin daha önce herhangi bir proje yarışmasında ödül almamış olması ve bölgesel/ulusal düzeyde sergilenmemiş olması gerekmektedir.

 • Ön başvuru formunda eksik, hatalı veya yanlış bilgi girilmesi, hazırlanan proje fikrinin halk sağlığı ve kişilerin güvenliği için risk oluşturması, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olup etnik kökeni, kişileri veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması durumunda çalışmalar kabul edilemez.

Program Süreci Nasıl Olacak?

SİEGP başvuru döneminin ardından seçilen takımlar öncelikle “Fikir Kuluçka Eğitimi Programı”nda eğitimler alacaklardır.

Eğitim programını tamamlayan takımlar “Fikir Koşusu” maratonunda proje fikirlerini geliştirerek sunacaklardır. Projeler jüri heyeti tarafından değerlendirilecektir.

Programa Kimler Başvurabilir? Nasıl Başvurabilirler?

SİEGP’e Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrenciler takımlarıyla başvurabilir.

Nasıl Başvurulur?

 • Takımlar adına başvuruyu sorumlu/danışman öğretmenler yapacaktır. Başvuru adresinde yer alan başvuru formu doldurulacaktır.

 • Takımlar, “Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar, İklim Değişikliği, Gıda Girişimciliği, Şehir ve Trafik, Toplumsal Düşünce ve Ortak Akıl” temalarından birinde geliştirilecek proje fikri ile ön başvuruyu yapabileceklerdir.