Yıllık 2022

Sosyal İnovasyon Ajansı olarak “Sosyal İnovasyon” literatürünün zenginleşmesine ve yayılmasına katkı sağlamak amacıyla Yıllık’ın ikinci sayısını hazırlıyoruz.

Yıllık 2021’de Geoff Mulgan’ın “Sosyal İnovasyon Süreci” makalesini Türkçe’ye kazandırdık. Sosyal inovasyon kavramını farklı yönlerden ele alan yazılar, söyleşiler ve kitap değerlendirmeleri ile ilk sayımızı yayımladık. (Okumak için tıklayınız.)

Yıllık; sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, sosyal fayda, etki modelleme ve yatırımcılığı, sosyal kalkınma, kültür endüstrileri ve diğer ilgili beşerî ve sosyal bilim alanlarında çalışan araştırmacıların makalelerine, deneme yazılarına, kitap incelemelerine ve söyleşilere açıktır. Ülkemizdeki kurumsal inovasyon uygulamalarının yaygınlaşması için sosyal girişimcilik ile ilgili örnek uygulamalar da yer alabilir.

Çalışmaların son gönderim tarihi 1 Eylül 2023’tür.

Çalışmalarda uyulması istenen yazı biçimi için formatı ve yazım düzenini gözden geçirebilirsiniz.

İletişim ve her türlü sorunuz için; yillik@sosyalinovasyonajansi.com