Konya Şehir Modeli

"Geleneğin Yenilikle Sentezi"

Konya, şehir olarak geçmişten getirmiş olduğu kültürel birikimi muhafaza ederken modern hayatın sunduğu yeniliklere uyum sağlayabilen ve çabuk adapte olabilen bir şehir modeli sunmaktadır. Sunulan bu model parametrelerinin; anket, analiz ve rapor yöntemleriyle detaylı analizleri yapılacaktır.

Konya Şehir Modeli’nin üç adet temel sacayağı mevcuttur. Konya’nın içselleştirilmiş hizmet anlayışı, hoşgörü anlayışında huzurun önemi, esnaflık-komşuluk ilişkileri açısından samimiyete bağlılığından dolayı temel sacayakları “Hizmet, Huzur ve Samimiyet” olarak belirlenmiştir. Konya Şehir Modeli’nde iki editör, seksen altı bölüm yazarı, dört adet de dil editörü görev almaktadır.

Temel sacayakları ve sürdürülebilirlik anlayışına bağlı kalarak altı farklı başlıkta ve bir özet kitap olmak üzere yedi adet kitap çıkarılacaktır.

  1. Huzur
  2. Hizmet
  3. Samimiyet
  4. Dayanışma
  5. Muhafaza
  6. Yenilik
  7. Konya Şehir Modeli

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 çağında şehrin beşeri ilişkilerinin değişmesinden dolayı, bu çalışmayı ortaya koyarken çağa uygun şehir modelini “Şehir 4.2” anlayışı ile sunmaktadır.