II. Veri Odaklı Sosyal Çözüm Kampı

II. Veri Odaklı Sosyal Çözüm Kampı başlıyor!

Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Büyük Veri Koordinatörlüğü paydaşlığında “Veri Odaklı Sosyal Çözüm Kampı'”nın ikincisi düzenlenecektir. Program, 27-28 Aralık'ta SİA Big Data Hub’ta gerçekleştirilecektir.

Veri Odaklı Sosyal Çözüm Kampı,  toplumsal sorunların veriye dayalı tespiti ve bu sorunların sürdürülebilir, yenilikçi, aynı zamanda toplumsal değerlere uygun çözümlere ulaşması aşamalarını içeren bir süreç olarak tasarlanmıştır. Program kapsamında; farklı alanlarda lisans ve lisansüstü öğrenimi devam eden katılımcılara yönelik veri bilimi, çözüm kurgusu ve araştırma süreci üzerine eğitimler verilecektir. 

Son Başvuru Tarihi: 18 Aralık

 

NOTLAR

  • Lisans ve lisansüstü öğrenimi devam eden kişiler başvurabilir.

  • Değerlendirmeler sonucunda 24 asil ve 8 yedek katılımcı listesi belirlenecektir.

  • Başvuru yapan katılımcılar gerçekleşecek olan eğitimlerin tamamına katılmayı taahhüt eder.

  • Programı tamamlayan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.