Genç Araştırmacı Programı

Sosyal İnovasyon Ajansı olarak Konya’da lisans eğitimine devam eden öğrencilere yönelik özgün ve nitelikli araştırma konuları geliştirebilme, disiplinler arası araştırma kültürünü yaygınlaştırma ve bilimsel araştırma yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerilerini kazandırmak ve geliştirmek üzere “Genç Araştırmacı Programı”nı hayata geçiriyoruz. Bu program, lisans öğrencilerinin eğitim süreçlerini daha donanımlı bir şekilde tamamlamalarına ve kendi alanlarında özgün araştırmalar yürütebilmelerine katkı sağlayacaktır.

Programa başvuran genç araştırmacılar içerisinden ön eleme ve mülakatı geçen 30 araştırmacı eğitimlere dâhil olmaya hak kazanacaktır. Genç araştırmacılara akademik veri tabanlarına erişim, akademik mentorluk, fiziki mekân, veri analiz programlarına erişim, kaynakça yönetim programlarına erişim desteği verilecektir. Aynı zamanda araştırmacılar program dâhilinde yaptıkları çalışmaları yayınlaştırma imkânını elde edeceklerdir.

Genç Araştırmacı Programı Başvuruları Tamamlandı.