Fikir Alanı

Fikir Alanı; Sosyal İnovasyon Ajansı koordinatörlüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı ortaklığında fakültenin lisans öğrencilerini kapsayan bir program olarak hayata geçirilmiştir.

Öğrenciler bu program boyunca aldıkları eğitimlerde deneyim kazanırken, program kapsamında kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim ve mentorluk programlarından yararlanmaktadır. Şehir ve estetik, sosyal girişimcilik, bilim iletişimi, sosyal etki ve sosyal politika olmak üzere 5 temada çalışma grupları oluşturulmuş ve katılımcılar yazılı ve sözlü mülakatlar neticesinde seçilmiştir. Program özgeçmiş oluşturma, etkili sunum teknikleri, doğru mail kullanımı, temel seviye word ve excel eğitimi, araştırma teknikleri ve proje döngüsü yönetimi üzerine  genel eğitimler ve tematik eğitimlerin yanı sıra ingilizce dil desteği sağlamaktadır. 

  • "Sosyal Etki" atölyesinde, toplumsal sorunların çözümü ve ihtiyaçların belirlenmesinde  veri odaklı çalışmalarla hareket ederek verimli  ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi hedeflenmektedir.
  • "Sosyal Politikalar" atölyesinde, sosyal politikaların nasıl şekillendiği incelenecek, sosyal politika ve uygulama yöntemleri üzerinde durulacaktır.
  • "Sosyal Girişimcilik" atölyesinde, toplumsal sorunları doğru okuyabilmek, toplumsal ihtiyaçlara doğru alternatifler üretebilmek adına sistem yaklaşımı incelenecek, ekosistem bileşenleri, iş modelleri ve sosyal fayda noktasında önemi konuşulacaktır.
  • "Şehir ve Estetik" atölyesi, şehrin estetik boyutu masaya yatırılacak, fiziksel yapının estetik olgusu tartışılacaktır.
  • "Bilim İletişimi" atölyesi, toplumsal ihtiyaçlar, beklentiler ve kaygılara yönelik bilim politikaları ve gelişimi tartışılacaktır.