Tarih: 18-05-2022

Çözümün Konuşulduğu Platform: Sosyal Kalkınma Forumu- SKF’22

Sosyal Kalkınma Forumu’nun ilki gerçekleştirildi!

Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından düzenlenen Sosyal Kalkınma Forumu 18 Mayıs 2022 tarihinde yoğun bir katılımla Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Forum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’nun video konuşmaları ile başladı.

                         

Sosyal İnovasyon Ajansı toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiriyor!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ülkemizin sosyal inovasyon çalışmalarına rol model olacak, büyükşehir belediyesi ve üniversite işbirliğinde, faaliyetlerine başlayan Sosyal İnovasyon Ajansı’nın toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirdiğini ifade etti.

                              

Sosyal İnovasyon Ajansı yenilikçi fikirler üretme peşinde!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’da SİA’nın akademi ve büyükşehir belediyesi iş birliğinde Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizdi. SİA çalışmalarının karar alıcılara bir projeksiyon olarak fayda sağlayacağını belirtti.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ilk kez düzenlenen bu etkinliğe gösterilen yoğun katılım için teşekkür etti. Sosyal inovasyon çalışmalarının öneminden söz ederek SİA’nın şehrimize ve ülkemize katma değeri yüksek fikirler ve projeler geliştirdiğini söyledi.

                              

Şehrin Yenilik Ağı: SİA

Sosyal İnovasyon Ajansı Direktörü Ali Güney, ajans faaliyetlerini ve SKF’22’yi anlattı. Sosyal inovasyon çalışmalarının ülkemizde yakın dönemde yaygınlaştığını, üniversite ve yerel yönetim arasındaki iş birliğinin kamu kaynaklarında etkin kullanılması ve günümüzde değişen toplumsal talepler için yenilikçi çözümler üretmenin önemine değindi. SİA’nın modelleme ve etki ölçümü, sistem tasarımı, ağ kurma alanlarında hizmetler üreterek veriye dayalı karar mekanizması olarak raporlar ürettiğini belirten Güney, bu ajansın şehrimizde sosyal girişimcilerin yetişmesine yönelik geliştirdiği çalışmalarından bahsetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin Destek Programı kapsamında hayata geçirilecek olan kültür endüstrisi çalışmalarının şehir ekonomisine ve kültürel kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

                             

Çözümün Konuşulduğu Platform: SKF’22

Sosyal Kalkınma Forumu’nun bu yılki odak konusu “Mevsimlik Tarım İşçileri” idi. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanları ile çocuklarının nitelikli eğitimle buluşması yönündeki eksiklikler üzerinden gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Birim Başkanlığı’ndan Emine Doğrukök “Sosyal Kalkınma ve Planlama” oturumunda konuştu. Kalkınma, planlama ve sosyal girişimcilik arasındaki ekonomik alan ve yenilikçi fırsatlardan söz etti.

Sen Değerlisin Derneği’nden Ramazan Güven, Pikolo Derneği’nden Yıldız Doğruer Yemiş, Konya KTO Üniversitesi’nden Arş. Gör. Büşra Yılmaz Erdoğan, moderatörlüğünü Emine Erdal’ın üstlendiği mevsimlik tarım işçileri özel oturumunda mevsimlik tarım işçilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim ve tasarım çalıştay çıktılarının sonuçlarını paylaştılar. Bu sonuçların alan çalışmalarına kılavuzluk etmesi ve geliştirilmesi için açık erişim kaynağı olarak kamuoyu ile paylaşılacağını belirttiler.

Ankara HBV Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muradiye Ateş “Sosyal Kalkınma ve İnovasyon” oturumunda kamu kurumlarındaki inovasyon süreçlerinden ve dünyadaki sosyal girişimcilik örneklerinden söz etti.

Program KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Alper Oral, NEÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Fatih Kaleci ve T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu’nun konuklara hediye takdimi ile sona erdi.