Çözüm Peşinde

#ÇözümPeşinde etiketiyle devam eden etkinlik serimizde "Kültürel Diplomasi", "Bilim Diplomasisi", "Veri ve Kanıta Dayalı Politika Üretimi", "Gıda Girişimciliği", "Şehir ve Kültür", "Sosyal Kooperatif", "Şehir ve Mimari", "Şehir ve Kültürel Miras", "Patent Madenciliği", "Sosyal Girişimcilik","Şehir ve Fotoğraf", "Toplum 5.0 ve Sosyal İnovasyon", "Şehir ve Müzik", "Şehir ve Bisiklet" ve "Kültür Politikaları & İnovasyon" konularını konuştuk.

 • "Kültürel Diplomasi" programımızda Rıdvan Gölcük ile kültürel diplomasi, kültürel ögeler, kamu diplomasisi ve Dışişleri Bakanlıklarının kültürel diplomasi algılarını konuştuk. • "Bilim Diplomasisi" programımızda, Özgün Erler Bayır ile bilim diplomasisi kavramının doğuşu ve yayılışı, kavramlaşma süreci ve alt disiplin olan kamu diplomasisi ile ilişkilerini konuştuk. • "Veri ve Kanıta Dayalı Politika Üretimi" programımızda, şehir politikaları uzmanı Samet Keskin ile veri, istatistik, gösterge ve endeks kavramlarını, verilerin kamu yararına kullanılması, ilgili verilerden kanıta dayalı politika üretimini ve geliştirilmesini konuştuk. • "Gıda Girişimciliği" programımızda, Sencer Buzrul ve Hale İnci Öztürk ile gıda sanayisindeki yenilikçi teknolojiler, fonksiyonel gıdalar, tağşişlerin girişimciliğe etkisi, gıda erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çözümleri konuştuk. • "Şehir ve Kültür" programımızda, Mehmet Birekul ile insan ve doğa çerçevesinde şehir ve kültür ilişkisini konuştuk. • "Sosyal Kooperatif" programımızda, Derya Nizam ile yeni nesil kooperatifler ve toplumsal değerler, sosyal girişim kooperatifleri, dünyadan sosyal kooperatif örnekleri, sosyal kooperatiflerin finansmanı ve gelişimini konuştuk. • "Şehir ve Mimari" programımızda, Ömer Selçuk Baz ile mimari hafıza, estetik alan çerçevesinden mimarın şehre bakışını odağa aldık. • "Şehir ve Kültürel Miras" programımızda, Ceren Güneröz ile şehirde somut ve somut olmayan kültürel mirasın sürdürülebilirliği adına müzelerin rolü, kent kimliği ve kültürel mirası konuştuk. • "Patent Madenciliği" programımızda, sınai mülkiyet uzmanı Ahmet Kayakökü ile patent, patent hakkı, patent madenciliği ve patent tarama motorlarının kullanımını konuştuk. • "Şehir ve Fotoğraf" programımızda, Muammer Ulutürk ile fotoğraf üzerinden şehrin hikayesini konuştuk. • "Sosyal Girişimcilik" programımızda, Emine Doğrukök ve Ecem Pınar Urhan ile sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon ekosistemlerini konuştuk. • "Toplum 5.0 ve Sosyal İnovasyon" programımızda, Yıldız Tuğba Kurtuluş Kara ile toplum 5.0 kavramını sosyal inovasyon ekseninde değerlendirdik ve toplum 5.0'ın sunduğu imkanları konuştuk. • "Şehir ve Müzik" programımızda, Mehmet Gönül ile devlet konservatuvarlarını konuştuk. • "Şehir ve Bisiklet" programımızda konuğumuz Sedef Şendoğdu ile ulaşımın en çevreci alternatifi bisikletin şehir hayatında ve altyapı planlamasındaki yerini konuştuk. • #ÇözümPeşinde serimizde Kültür Politikaları ve İnovasyon'u konuştuk. Konuğumuz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu ile şehirler, kültürel girişimler ile nasıl yenilikçi değerler üretir? Kreatif endüstrilerin gelişimi için nasıl bir ekosistem gereklidir? Kültür politikalarında inovasyonun yeri ve kültür girişimciliği konularını ele aldık.