Çekim Alanı: Konya Kültür Endüstrileri Kuluçka Merkezi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı kapsamında desteklenen ÇEKİM ALANI: KONYA YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ KULUÇKA MERKEZİ Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde, Sosyal İnovasyon Ajansı koordinatörlüğünde gerçekleşmektedir.

Çekim Alanı: Konya Kültür Endüstrileri Kuluçka Merkezi Projesi ile sanat eseri ortaya koyabilecek yetkinlikte 16-29 yaş arası, Konya’da yaşayan veya öğrenim gören gençlerin dijital eserler ortaya koyması, sanatçıların dijital ortamda sanatlarını icra edebilecekleri erişilebilir, inovatif bir alan tasarlanmıştır. 

*Ekim 2022’de faaliyete başlayan projenin Ekim 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Sosyal İnovasyon Ajansı’nda “Kültür Endüstrileri Paneli”

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından “Kültür Endüstrileri Paneli” düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenlerin katıldığı panelde; şehir ve planlama, kültür endüstrisi, kültür ekonomisi, bölgesel kalkınma ve yayıncılık endüstrisi konuları ele alındı.

                 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ortaklığında faaliyet yürüten Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından “Kültür Endüstrileri Paneli” gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Çekim Alanı: Konya Yaratıcı Kültür Endüstrileri Kuluçka Merkezi Projesi” kapsamında düzenlenen panelde üniversite öğrencilerinin kültür endüstrileriyle becerisinin geliştirilmesi hedeflendi. Bakanlık yetkilileri ile akademisyenlerin katıldığı panelde; şehir ve planlama, kültür endüstrisi, kültür ekonomisi, bölgesel kalkınma ve yayıncılık endüstrisi konuları ele alındı. “Kültür Endüstrileri Paneli” öncesinde sanat, sosyal ve beşeri bilim alanlarında eğitim gören üniversite öğrencilerinin katılımıyla karar alıcılara veri odaklı destek mekanizması oluşturmak için atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), yerelden hareketle karşılaşılan toplumsal sorun ve ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.