Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası: Bilim - Teknoloji - Toplum

Sosyal İnovasyon Ajansı olarak, bilim, teknoloji ve toplum çalışmalarına bir alt yapı oluşturarak literatüre katkı sağlamayı ve bu alandaki boşluğu bir nebze de olsa doldurmayı amaçlayan “STS: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası” kitabı NEÜ Yayınları’nda dijital olarak yayınlandı.

Teknolojik dönüşümün hızlandığı ve yaygınlaştığı bu dönemin sosyoteknik bir analizini sunan makaleler bu süreçte dijitalleşmenin sonuçlarına, uzmanlık alanındaki çatışma ve özgünlüklere, enerji sistemindeki dönüşümlere, bilim ve teknoloji çalışmalarının tepkilerine odaklanmaktadır.

Disiplinlerarası çalışmalarla ilgilenen kurumlar, kuruluşlar ve bireylerin yeniliğe dayalı yönetim politikasına yönelik bilinç kazanmasını önemli ve gerekli gören bu kitap, çözüm odaklı çalışmalara yönelik kavramsal bir çerçeve oluşturmakta ve uygulama örnekleri sunmaktadır.