Genç Araştırmacı Programı

Sosyal İnovasyon Ajansı olarak Konya’da lisans eğitimine devam eden öğrencilere yönelik özgün ve nitelikli araştırma konuları geliştirebilme, disiplinler arası araştırma kültürünü yaygınlaştırma ve bilimsel araştırma yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerilerini kazandırmak ve geliştirmek üzere “Genç Araştırmacı Programı”nı hayata geçiriyoruz. Bu program, lisans öğrencilerinin eğitim süreçlerini daha donanımlı bir şekilde tamamlamalarına ve kendi alanlarında özgün araştırmalar yürütebilmelerine katkı sağlayacaktır.

Programa başvuran genç araştırmacılar içerisinden ön eleme ve mülakatı geçen 30 araştırmacı eğitimlere dâhil olmaya hak kazanacaktır. Genç araştırmacılara akademik veri tabanlarına erişim, akademik mentorluk, fiziki mekân, veri analiz programlarına erişim, kaynakça yönetim programlarına erişim desteği verilecektir. Aynı zamanda araştırmacılar program dâhilinde yaptıkları çalışmaları yayınlaştırma imkânını elde edeceklerdir. Program işleyişi ve takvimi aşağıda belirtildiği üzere gerçekleşecektir:

  • Başvuru Tarihi: 14 – 30 Mart 2023
  • Başvuru Değerlendirme ve İlan Tarihi: 01 – 06 Nisan 2023
  • Programa Kabul Edilen Araştırmacılarla Tanışma Toplantısı:07 Nisan 2023
  • Bilimsel Araştırma Tasarımı Eğitim Programı:11 Nisan 2023 – 29 Mayıs 2023
  • Program Sonu Değerlendirme Toplantısı:30 Mayıs 2023

Başvuru için tıklayınız.