ETKİ ÖLÇÜMLEME
-
MODELLEME
VERİYE DAYALI
KARAR
MEKANİZMASI
AĞ KURMA
-
KAPASİTE
GELİŞTİRME
ORTAK AKIL
-
SİSTEM TASARIMI