BİRİMLERİMİZ

  • Araştırma
  • Eğitim-Yayın
  • Proje
  • Sosyal Çözüm

Sosyal inovasyon ajans; sürdürülebilir, yenilikçi, toplumsal değerlere uygun çözümler üreterek toplumsal ve ahlaki değerlere
duyarlı fikirler üretir. Toplumsal sorunlara Keşif Kazası, Tema Tespiti, Tasarım Geliştirme Çözüm Kurgusu adımlarıyla yaklaşır.

SİA, güven temelli yenilikçi çözümler geliştirerek 'çözüm uzayı' kurar.

TALEP
ODAKLI
MODEL
KAMU
İŞBİRLİĞİ
TASARIM
ODAKLI
PROGRAM
DEĞER
ODAKLI
ÜRETİM